Bersyukur kepada Allah S.W.T kerana limpah kurnia-Nya, akhirnya blog Panitia Matematik SMK King Edward VII Taiping ini terhasil.Blog ini adalah ditubuhkan hasil kerjasama guru-guru matematik SMK King Edward VII Taiping. Blog ini akan menjadi bahan rujukan dan panduan kepada para pelajar SMK King Edward VII dalam mencari maklumat berkaitan tentang modul pembelajaran dan tabung koleksi-koleksi soalan terdahulu serta aktiviti-aktiviti panitia yang dijalankan. Selain itu, para pelajar juga dapat berkongsi pendapat dan maklumat bersama guru-guru matematik SMK King Edward VII berkaitan tentang info semasa yang membina dan juga berkaitan masalah-masalah pembelajaran yang dapat dikongsi bersama. Akhir kata , semoga blog ini dapat membantu ke arah kecemerlangan pelajar serta dapat membentuk sahsiah pelajar yang membina. Wassalam... -Penyelaras Blog-

Thursday, April 14, 2011

Aktiviti Penerokaan Maklumat

Penerokaan Maklumat

Objektif:
  1. Mengenalpasti dan meneroka maklumat menggunakan engin pencari
  2. Membuat banding beza maklumat.
Prosedur:

timss

Jadual di atas menunjukkan skor yang diperoleh sebahagian negara dalam kajian Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS), Tahun 1999 bagi gred 8.

Anda dikehendaki mendapatkan maklumat kajian yang sama bagi Tahun 2003 dan 2007. Seterusnya, sila buat banding beza dengan memberi fokus kepada perkara-perkara berikut:
  • 10 negara teratas
  • kedudukan Malaysia bagi ketiga-tiga tahun tersebut.
  1. Berdasarkan maklumat di atas, apakah pandangan anda terhadap prestasi pelajar Malaysia dalam Matematik dan Sains?
  2. Mengapakah negara Singapore dapat mengekalkan prestasi yang cemerlang dalam pendidikan matematik dan sains?
http://nces.ed.gov/timss/results07.asp

Sila klik "Comments" untuk menulis jawapan anda.

No comments:

Post a Comment